Znasz to?
• poka­zy­wa­nie sie­bie jako jedy­nej autorki czy autora suk­cesu,
• inspi­ro­wa­nie się innymi, ale prze­mil­cza­nie ich wkładu,
• zapo­mi­na­nie o poda­niu źró­dła,
• ogła­sza­nie sie­bie auto­rem kon­cep­cji, która jest wspólna,
• nie­dzie­le­nie się infor­ma­cją,
• nie­dzię­ko­wa­nie publiczne za wkład lub dzię­ko­wa­nie tylko wybra­nym,
• przy­pi­sy­wa­nie sobie „wymy­śle­nia” cze­goś,
• chęć bycia okre­ślo­nym jako ktoś, kto powie­dział…


Photo by David Menidrey on Unsplash

Aktywistko o normatywnym ciele, osobo aktywistyczna, która jesteś zdrowa, aktywisto bez niepełnosprawności — myślałaś kiedyś o tym, że aktywizm osób z “niepełnosprawnościami” i osób chorujących jest także Twoją sprawą?

Jako osoba tzw. pełnosprawna, sojuszniczka osób niewpisujących się w kulturową normę “zdrowia-i-sprawności” chcę, żebyśmy o tym rozmawiały i rozmawiali: to wspólna…


Foto: Hudson Hintze dla serwisu Unsplash

Podobnie jak dla społeczności, na rzecz których działamy, czasy dla aktywistek i aktywistów praw człowieka są niesłychanie trudne. Z roku na rok, a ostatnio właściwie z dnia na dzień coraz intensywniej słyszymy nadawaną przez polityków pogardę i podżeganie do wykluczania mniejszościowych grup, negowanie ich praw i człowieczeństwa: uchodźczyń i uchodźców…


Foto: Hannah Busing / Unsplash

Ostatnio dużo myślę o tym, że w stanie pandemii wszyscy i wszystkie jesteśmy jak aktywistki i aktywiści na progu wypalenia. Podobieństwa między wyczerpaniem w pandemii a wyczerpaniem występującym w wypaleniu w aktywizmie są uderzające, bo mechanizm jest ten sam: to czego doświadczamy jest naturalną reakcją organizmu na przewlekły stres.

Doświadczamy…


Photo by Matt Briney on Unsplash

Dawno nie rozmawiałam tyle z nieznajomymi na ulicach, co teraz. Tryb kryzysowy zdecydowanie pomaga mi inicjować rozmowy z ludźmi: listonoszami, paniami w kiosku, sąsiadami-introligatorami, sąsiadkami z klatki obok. Wczoraj po odstaniu krótkiego czasu w niezbyt liczebnej a długiej przestrzennie kolejce w aptece (optycznie kolejkę zwiększał dystans 2 metrów między kolejnymi…


Photo by Caglar Araz on Unsplash

Dzwoni telefon, przychodzi mejl i kolejne spotkania, warsztaty aktywistyczne i regeneracyjne, zajęcia i wykłady stają się z dnia na dzień zawieszone lub odwołane “z uwagi na troskę o zdrowie i bezpieczeństwo”. Na moim wallu na FB, gdzie ostatnio jednak staram się bywać mniej, coraz więcej panicznych informacji na temat coronowirusa…


odbijacze-mięczaki / Photo by Magnus Engø on Unsplash

Z podziwem patrzę na ludzi, którzy żeglują i na łodzi czują się swobodnie. Jakiś czas temu zachwycił mnie film „Maiden” i przypomniałam sobie, że miałam raz okazję żeglować na Mazurach we wspaniałej, wyłącznie kobiecej załodze („Maiden” i niedawna rozmowa z koleżanką — dziękuję Aniu! …


foto: Mike Meyers /Unsplash

Podeszła do mnie po spotkaniu o wypaleniu i regeneracji w aktywizmie, które prowadziłam. Działaczka z małej miejscowości. Od lat mobilizuje społeczność, organizuje wspólnotowe wydarzenia, zajmuje się papierami organizacji, zdobywa pieniądze na działania, rozlicza. Wykończona, potrzebująca wsparcia. Chwilę opowiadała mi o swojej kondycji i zapytała na koniec: “Czy oddychanie mi pomoże?”…


Mój pierwszy tatuaż: odkręcona śrubka. Przeciwieństwo przykręconej. O czym jest ten znak na ciele? O odpuszczeniu — ciału. O nieoczekiwaniu, że za mną nadąży w tym szaleńczym tempie i stresie, który mu funduję ja, patriarchat i kapitalizm. To moja podpowiedź dla mnie samej, która jest ze mną już ponad 8…


Powitalny slajd prezentacji podczas webinarium “Aaaby Twoja misja Cię nie zjadła” | Natalia Sarata, RegenerAkcja

W ubiegłym tygodniu poprowadziłam webinarium „Aaaby Twoja misja Cię nie zjadła” [klik w link], pierwsze z czterech w cyklu webinariów o wypaleniu aktywistycznym inicjatywy RegenerAkcja, na które zapraszam Was między marcem a czerwcem. Opowiadam o tym, czym jest, a czym nie jest wypalenie w działalności społecznej, co je powoduje, jak…

Natalia Sarata | RegenerAkcja

Towarzyszę aktywist(k)om, grupom aktywistycznym i organizacjom w drodze od wypalenia do regeneracji w aktywizmie. FB: facebook.com/regenerakcja

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store